مجتمع مسکونی پارک گلستان سمنان - بلوک1
فرمول محاسبه شارژ ماهانه

در خصوص برقراري شارژ ماهيانه از اول مهرماه پس از بررسي پيشنهادات ساكنين كه طي فرم هاي نظرسنجي نظرات خود را اعلام نموده بودند و تبادل نظر اعضاء هيئت مديره مطابق با بند 2 صورتجلسه مورخ 2/7/87  مقرر گرديد براي بازه زماني شش ماهه بصورت آزمايشي و از طريق فرمول زير محاسبه و در ابتداي هر ماه اخذ گردد.

 = شارژ ماهيانه (ريال ) 

BP+((A-80)/100)*35000+((N-2)/100)*350000+P

 BP : مبلغ شارژ پايه تعريف ميگردد كه تا اطلاع ثانوي 90000 ريال تعيين ميگردد  .

A :سطح كل زير بناي واحد ميباشد .

N: تعداد نفرات ساكن در واحد تعريف ميگردد كه در واحدهاي خالي از سكنه صفر ميباشد .

P: براي واحد هاي داراي پاركينگ 7500 و براي واحد هاي بدون پاركينگ صفر تعيين ميگردد

  پس از محاسبه مبلغ بر اساس فرمول فوق ، به جهت سهولت پرداخت مبلغ شارژ ، چهار رقم آخر عدد نهايي به رقم 5000 ريال روند ميشود 

 مطابق با بند 3 صورتجلسه مورخ 2/7/87 مقرر گرديد مبلغ شارژ اوليه كه در زمان تحويل واحدها از مالكين دريافت گرديده است ( 150000 تومان ) پس از اخذ از شركت سرمايه گزاري مسكن جهت هزينه هاي پيش بيني نشده و تعميرات اساسي هزينه گردد  .»نوشته شده توسط بلوک 1 | لینک ثابت | موضوع: اطلاعیه ها
آخرين نوشته ها
»گزارش مالی بلوک از تاریخ 88/7/1 تا 89/6/31
»کانال های ارتباطی ساکنین محترم با هیئت مدیره
»اساسنامه بلوك 1 مجتمع مسكوني پارك گلستان سمنان – مصوب تاريخ 28/1/88 مجمع عمومي بلوك 1
»
»خلاصه جدول هزينه / در آمد بلوك 1 مجتمع مسكوني پارك گلستان
»هدف بلوك1
»مدير اجرايي بلوك 1
»نمايندگان جديد مجمع نمايندگان وروديهاي بلوك 1 و هيئت مديره
»اطلاعیه
»صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 28/1/88
مطالب جالب و آموزشي در ديگر وبسايتها
Copyright © 2007-2008 - Designer: A L I P O O R Powered By BLOGFA.COM & PersianGiG.Ir